Rodzaje świadczeń specjalistycznych – JGP

82/2013/DSOZ

W Świadczenia spejalistyczne
W01 Świadczenie pohospitalizacyjne
zgodnie z definicją świadczenia
W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu
zgodnie z definicją świadczenia
W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2
lub
konieczne wykazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W3
lub
konieczne wykazanie od 3 do 4 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 oraz co najmniej jednej procedury z listy W8
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 oraz co najmniej jednej procedury z listy W16
W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W4
lub
konieczne wykazanie co najmniej 5 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
lub
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W10
W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W8
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W16
W16 Świadczenie specjalistyczne 6-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W11
W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W9
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W10
lub
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W8
W18 Świadczenie specjalistyczne 8-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W12
W19 Świadczenie specjalistyczne 9-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W13
W20 Świadczenie specjalistyczne 10-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W14
W32 Świadczenie specjalistyczne 11-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W15
W21 Świadczenie kompleksowe 1-go typu
zgodnie z definicją świadczenia
W22 Świadczenie kompleksowe 2-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 3 procedur z listy W2
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
W23 Świadczenie kompleksowe 3-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 4 procedur z listy W2
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 1 procedury z listy W3
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz od 3 do 4 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
W24 Świadczenie kompleksowe 4-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur z listy W3 lub
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 1 procedury z listy W4
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 5 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
W25 Świadczenie kompleksowe 5-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 2 procedur z listy W10
W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy
zgodnie z definicją porady