Instytucje właściwe UE

NFZ Katowice informuje :

„Udostępniono nową wersję słownika Instytucji właściwych. Plik do pobrania znajduje się w menu Administracja -> Pobranie plików technicznych NFZ -> Pliki – archiwum -> Słowniki -> Instytucje właściwe”

Strona www dla lekarzy

Zapraszam do kontaktu wszystkich lekarzy prowadzących gabinety zakontraktowane z NFZ Katowice.

Korzystając z subdomeny katowice-nfz.pl macie Państwo pewność że strona od razu będzie indeksowana przez przeglądarki jako powiązana z usługami NFZ na terenie śląska.

Continue reading

Błędy 51621001 51621002 51608024 oraz 51609025

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna dotyczący reguł o kodach:

51621001 – Produkt nie może być wskazany do rozliczenia
51621002 – Wskazano niepoprawną taryfę do rozliczenia
51608024 – Limit wykonanych świadczeń dla danego pacjenta w ramach świadczeniodawcy został przekroczony
51609025 – Nie upłynął minimalny okres czasu pomiędzy świadczeniami udzielanymi w ramach tego samego zakresu wymagany do sfinansowania świadczenia pierwszorazowego

za 2016 rok

Continue reading