Komunikat dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki lub higienistki szkolnej, transportu sanitarnego w sprawie umów na rok 2014

Dnia 02-12-2013 na stronie NFZ Katowice pojawił się komunikat :

„Komunikat nr 131/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki lub higienistki szkolnej, transportu sanitarnego
w sprawie umów na rok 2014

Continue reading

Aktualizacja danych – Zintegrowany Informator Pacjenta ZIP

Komunikat NFZ wysyłany do świadczeniodawców na zarejestrowane adresy e-mail.

„W związku z wdrażaniem systemu Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach prosi wszystkich świadczeniodawców, realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach podpisanych z Funduszem umów o sprawdzenie w Portalu  poprawności adresów MIEJSCA WYKONYWANIA świadczeń i numerów telefonów DO REJESTRACJI.

Continue reading