Zasady przyjmowania pacjentów z kartą EKUZ.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW Z KARTĄ EKUZ

Zgodnie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba ubezpieczona przebywająca w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo właściwe, jest uprawniona do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w czasie jej pobytu z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Decyzję o tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, każdorazowo podejmuje lekarz.                                                                         Continue reading