Sprzęt wymagany w POZ

Lista sprzętu wymaganego do otworzenia i prowadzenia przychodni POZ.

(zawsze warto sprawdzić aktualne zarządzenia prezesa NFZ)

 

Zakres świadczeń

Kod sprzętu

Nazwa sprzętu

lekarz poz 0010055 EKG
0010316 ZESTAW DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY LEKARSKIEJ
0010477 WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ DLA LEKARZA W POZ
pielęgniarka poz 0010479 WYPOSAŻENIE GABINETU PIELĘGNIARKI POZ
0010480 NESESER PIELĘGNIARSKI Z WYPOSAŻENIEM
położna poz 0010481 WYPOSAŻENIE GABINETU POŁOŻNEJ POZ
0010482 NESESER POŁOŻNEJ Z WYPOSAŻENIEM
pielęgniarka szkolna 0010483 WYPOSAŻENIE GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
0010514 PRZENOŚNA APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w poz 0010055 EKG
0010335 PODSTAWOWY ZESTAW REANIMACYJNY
0010477 WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ DLA LEKARZA W POZ
nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w poz 0010479 WYPOSAŻENIE GABINETU PIELĘGNIARKI POZ
nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w poz 0010236 TELEFON
0010485 TORBA LEKARSKA Z WYPOSAŻENIEM
nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w poz 0010236 TELEFON
0010480 NESESER PIELĘGNIARSKI Z WYPOSAŻENIEM
nocna i świąteczna opieka medyczna w poz 0010055 EKG
0010335 PODSTAWOWY ZESTAW REANIMACYJNY
0010236 TELEFON
0010485 TORBA LEKARSKA W WYPOSAŻENIEM
0010480 NESESER PIELĘGNIARSKI Z WYPOSAŻENIEM
0010477 WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ DLA LEKARZA W POZ
transport sanitarny w poz 0010236 TELEFON
0010999 AMBULANS