rehabilitacja lecznicza 2016 weryfikacje- 51201006, 51608023, 51608025 51608016

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim OW NFZ
w rodzaju 05 – Rehabilitacja lecznicza za 2016 rok

Dotyczy reguł weryfikacyjnych o kodach:

51201006 – Identyfikator cyklu leczenia nie jest unikalny dla jednego pacjenta, 51608023 – Przekroczony limit wykonanych cykli zabiegowych dla jednego skierowania, 51608025 – Przekroczony limit świadczeń dla jednego cyklu,

51608016- Wykonanie świadczenia przekracza limit świadczeń dla ustalonej grupy świadczeń

W związku z rozliczeniem świadczeń zakwestionowanych przez ww. reguły za 2016 rok, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 1522) oraz zgodnie z treścią § 10 pkt. 9 Zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z późn. zm.: „ W gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii, w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.”

Wobec powyższego należy zalogować się na swoje konto w Portalu Świadczeniodawcy i po przejściu do zakładki: kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń sprawdzić, czy znajduje się w niej lista świadczeń zakwestionowanych regułami o kodach: 51201006; 51608023; 51608025; 51608016

W przypadku świadczeń zakwestionowanych powyższą regułą należy dokonać stosownych korekt.