Aktualizacja danych – Zintegrowany Informator Pacjenta ZIP

Komunikat NFZ wysyłany do świadczeniodawców na zarejestrowane adresy e-mail.

„W związku z wdrażaniem systemu Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach prosi wszystkich świadczeniodawców, realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach podpisanych z Funduszem umów o sprawdzenie w Portalu  poprawności adresów MIEJSCA WYKONYWANIA świadczeń i numerów telefonów DO REJESTRACJI.

Dane dot. nr telefonów do informacji, rejestracji itp. zmienia świadczeniodawca w Portalu Potencjału w modułach:

  1. Dane Świadczeniodawcy, zakładka Dane podstawowe
  1. Struktura Świadczeniodawcy, zakładka Komórki organizacyjne, Szczegóły komórki.

 

Dane adresowe miejsc wykonywania świadczeń będą aktualizowane przez Śląski OW na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez świadczeniodawców do oddziału do dnia 15 czerwca 2013r. z dopiskiem : „AKTUALIZACJA ZIP”.”